Wikia

Kinnikuman Wiki

Chojin Master/Student Combo

Talk0
941pages on
this wiki
Chojin Master Student Combo
Chōjin Master/Student Combo (超人師弟コンビ, Chōjin Shitei Konbi?)

Around Wikia's network

Random Wiki