Wikia

Kinnikuman Wiki

Chojin Master/Student Combo

Talk0
945pages on
this wiki
Chojin Master Student Combo
Chōjin Master/Student Combo (超人師弟コンビ, Chōjin Shitei Konbi)

Around Wikia's network

Random Wiki